Helsestyremøtet flyttet til tirsdag:

Nye tall: Mener Skanska-tilbud er billigere enn Østfold-sykehuset

Romsdals Budstikke har kilder på at Skanskas tilbud på fellessjukehuset er billigere enn sjukehuset i Østfold. Ifølge andre kilder er det ulike måter å regne dette på.

FORTSATT STRID OM TALLGRUNNLAG: Styret i helseforetaket får mandag oppdaterte tall for Skanskas tilbud. Det er imidlertid uenighet om i hvor stor grad de nye talla vil endre hovedbildet. Her en illustrasjon fra psykiatridelen i fellessjukehuset på Hjelset.   Foto: HMR

Nyheter

Som kjent sendte Skanska fredag kveld et oppdatert tilbud på bygginga av fellessjukehuset. Det ble gjort etter at det de siste dagene er blitt jobbet på spreng i møter mellom alle involverte parter, blant annet med å få riktige tall på bordet for Skanskas tilbud.