LEDER LØRDAG 19. DESEMBER

Omsorgssenter i bytte mot uvisshet

Legges ned: Innen to år skal Farstad omsorgssenter avvikles. Hva kommer i stedet av omsorgstilbud? FOTO: Hentet fra Facebook 

Hvor god har kommunen vært til å få innbyggerne med på nytenkingen?

Nyheter

Beslutningen om å legge ned Farstad omsorgssenter i løpet av to år, har splittet innbyggerne i Hustadvika. Før kommunestyrets møte torsdag hadde ei protestgruppe levert inn underskriftsliste med til sammen 739 navn som alle protesterte mot å legge ned institusjonen på Farstad. Protestene ble mottatt, men flertallet i kommunestyret snudde ikke. Institusjonen avvikles.

Det er fullt forståelig at folk slår ring rundt et kjært omsorgstilbud i nærområdet. For mange i ytre deler av Hustadvika er omsorgssenteret på Farstad en viktig del av tryggheten i lokalmiljøet. I tillegg er institusjonen en betydelig arbeidsplass. Motstanden mot å forandre omsorgstilbudene i Hustadvika handler om at kommunen avvikler et innarbeidet institusjonstilbud, mens lokalmiljøene sitter igjen med uvissheten om hva som skal komme i stedet.

Hustadvika kommune opplever den samme endringen i befolkningen som alle andre romsdalskommuner: Tallet på gamle eldre øker kraftig. Ved starten av året hadde Hustadvika 581 innbyggere over 80 år. I løpet av de ni neste åra nærmer tallet seg 1.000. Og i 2035 har Hustadvika dobbelt så mange innbyggere over 80 år som i dag. Utviklinga tvinger kommunen til å tenke nytt. Mange gamle eldre vil ha god helse, men flere vil trenge hjelp på ulike omsorgsnivå. Kommunen har et ansvar for å tilby tjenester innenfor psykiatri, avlastning og korttidsopphold, aktivitetstilbud, demensomsorg og langtids heldøgnsplasser.

Hvor god har kommunen vært til å få innbyggerne med på nytenkingen? De kraftige reaksjonene fra ytre deler av Hustadvika tyder på at kommunikasjonen mellom kommunens ledelse og innbyggerne ikke har vært konstruktiv og konkret nok. Man får ingen applaus hos innbyggerne ved først å vedta nedlegging av en institusjon og deretter svare ullent på hva som kommer i stedet. Skal det bygges omsorgsboliger? Hva skal sentraliseres, hva blir igjen i distriktene? Omsorgstjenestene kommer nært innpå livene til folk. Hustadvikas viktigste oppgave er å få innbyggerne til å føle trygghet. Her har kommunen en jobb foran seg.