Har varslet Arbeidstilsynet om manglende oppfølging av avvik

Brannkonstablene frykter for helsa

Fra 2017 har det vært påpekt avvik og mangler ved garderobefasilitetene på Aukra brannstasjon. I 2020 var det satt av 2 millioner kroner til oppgradering. Nå er prosjektet skjøvet til 2022 – og har fått en langt høyere kostnad.

Verneombud Tore Sporsem (t.v.) og tillitsvalgt Kristoffer Nerbøvik ønsker fortgang på oppgradering av brannstasjonen, så det blir godt tilrettelagt for skitten og ren sone.  Foto: GUNN E. AARØNES

Nyheter

– Jeg skjønner at det må gjøres prioriteringer, og at det ikke bare er å trylle fram penger. Men kommunen plikter å legge til rette for at folk jobber i godkjente miljøer. Sånn som det er nå bryter de bevisst arbeidsmiljøloven.