LEDER MANDAG 14. DESEMBER

Skatteparadiset Vestnes en blindveg

GODT MENT, MEN IKKE GJENNOMTENKT: Ordfører Geir Inge Lien har med utspillet om å senke formuesskatten for å trekke rike folk til kommunen, oppnådd at Vestnes legges merke til.  Foto: Richard Nergaard

Ideen om skatteparadis er en høyst usikker blindveg for kommunene.

Nyheter

Ordføreren i Vestnes, Geir Inge Lien (Sp), har et brennende ønske om å få flere arbeidsplasser i kommunen sin. Flere arbeidsplasser vil trekke flere folk til Vestnes, og være med på å få et oppsving i folketallet. I iveren etter å finne en smart måte å få flere til å satse på Vestnes, har ordføreren blitt så begeistret over strategien til kystkommunen Bø i Nordland at Lien kan tenke seg til å kopiere den. Grepet Bø kommune tar, er å senke formuesskatten for å friste rikfolk til å melde flytting dit. Flere investorer med formuer i hundremillionersklassen har enten kjøpt hus i Bø eller vurderer å melde flytting dit. Har man formue på 100 millioner kroner, kan det være rundt 500.000 kroner å spare i skatt ved å flytte til Bø.


Drømmer om å bli Nordvestlandets Monaco: Håper Solskjær vil flytte til Vestnes

Vestnes drømmer om å bli Nordvestlandets Monaco. Sp-ordfører Geir Inge Lien har bedt administrasjonen utrede kutt i formuesskatten.


Formuesskatten kan virke beskjeden, men den er en av inntektskildene til kommunen. Den som har formue, betaler 0,85 prosent i skatt. Staten tar 0,15 prosent av beløpet, resten går til kommunen. Og det er kommunens andel av formuesskatten som har blitt lokkemiddel. Slår en kommune inn på en veg med lavere skattlegging av innbyggere med formue, må det være gjennomtenkt. Kutter Vestnes formuesskatten fra 0,85 prosent til eksempelvis 0,2 prosent, gir kommunen avkall på så godt som alle inntektene fra formuesskatten – ikke bare fra investorer som måtte kjøpe seg hus og flytte til Vestnes, men fra alle som i dag har formue i Vestnes. Det er en risiko å ta, for Vestnes kommune trenger hver krone til å drifte tjenestene. I fjor hadde Vestnes netto driftsresultat på minus 519 kroner per innbygger.

En annen problemstilling handler om boplikt. Melder du flytting til Vestnes, kreves det at du faktisk bor der fysisk, minst halve året. Senterparti-ordfører Lien hører til et parti som i landbrukssammenheng holder hardt på plikten om å bo og drive landbrukseiendom. Vil Sp se annerledes på nye, storformuende innbyggere?

Hva skjer dersom alle landets kommuner kaster seg på den samme skattekarusellen? Kommunaldepartementet har regnet ut at hvis kommunene ikke krever formuesskatt, mister kommunene samlet rundt 9 milliarder kroner i året. Det er lov å drømme om millionærer og milliardærer som flytter til kommunen og investerer i lokalt næringsliv, men for de fleste kommunene er ideen om skatteparadis en høyst usikker blindveg.