Slik er den fjerde løsningen for E39 mellom Julbøen og Fuglset

Statens vegvesen har nå kommet med et fjerde forslag for vegstrekningen E39 Julbøen-Fuglset. Det innebærer kortere veg i dagen og tunnel under området rundt Haukabøelva.

Dagsonen i Mordalen vist i fugleperspektiv. Modellen viser at vegen blir synlig på en kort del av strekningen i dagen.  Foto: Statens vegvesen

Nyheter

Protestene har vært mange mot inngrepene i Moldemarka etter Statens vegvesens forslag til ny vegtrasé for E39 mellom Julbøen og Fuglset.