Molde Næringsforum:

– Kan være ulempe for ambisjonen om kortest mulig reisetid mellom Ålesund og Molde

Molde næringsforum er positive til det nye forslaget, men frykter reisetida vil øke fordi det ikke vil være lov å kjøre forbi i de mange tunnelene.

Lilla, rosa og blå veglinje for området Mordalen- Haukabøelva. Tunnel er vist med stiplet veglinje. Dagsone er vist med heltrukken veglinje.  Foto: Statens vegvesen

Nyheter

Molde Næringsforum har nå sendt Molde kommune en uttalelsene om det fjerde alternativet til ny veglinje for E39 på strekningen Julbøen – Molde. I tilleggsutredningen fra Statens vegvesen er det gjort justeringer for Mordalsvågen – Haukabøelva som vil gi tunnel på mesteparten av strekningen.