– Milliardgevinst å hente

Det smarteste man kan gjøre, er å bygge Møreaksen og knytte øysamfunnene Gossen, Øtrøya og Midøya på samtidig, mener Torgeir Dahl (H). - Kombinasjonen Kjerringsundet og Møreaksen vil gi 3,3 milliarder kroner i økt lønnsomhet, sier han.

Kjerringsundet øker lønnsomheten: – Det er viktig at Stortinget blir oppmerksom på den ekstra verdien det ligger i å knytte to øysamfunn til fastlandsforbindelsen når Møreaksen skal behandles i Nasjonal transportplan, sier Torgeir Dahl.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Vegprosjektet som skal knytte sammen øysamfunnene i Aukra og tidligere Midsund - Kjerringsundet - vil være med på å gjøre fjordkryssingen E39 med Møreaksen mer lønnsom. Det mener Høyre og Senterpartiet. I samferdselsutvalgets møte 2. desember la de to partiene fram forslag til en uttalelse som tydelig støtter opp under Kjerringsundet-prosjektet. Uttalelsen fikk 8 av 13 stemmer i samferdselsutvalget.