Mener vegprosjektet Kjerringsundet kan bli ett år forsinket hvis fylkeskommunen nøler

– Null risiko å si ja

– Kjerringsundet er så godt fundert økonomisk at jeg håper fylkespolitikerne sier ja til å gå videre med prosjektet. Det har null risiko å si ja. Nøler samferdselsutvalget, forsinkes vegprosjektet ett år, sier styreleder Per Arne Rindarøy i selskapet Kjerringsundet AS.

Binder øyene sammen: Slik ser modellen av Kjerringsundet-prosjektet ut. Vegprosjektet vil binde sammen øyene Gossen, Otrøya og Midøya og med bru over Julsundet, slik Møreaksen innebærer, vil øysamfunnene få fastlandsforbindelse.   Foto: ILLUSTRASJON: Kjerringsundet AS

Nyheter

AUKRA: Vil fylkespolitikerne være offensive og si ja til at vegprosjektet Kjerringsundet, som vil gi øyene Gossen, Midøya og Otrøya forbindelse til fastlandet, eller vil politikerne vente og se? Det er ledelsen i selskapet Kjerringsundet AS spent på. Onsdag skal samferdselsutvalget diskutere saka.