Førebur pensjonstida med juletre

Han har hatt draumen i 20 år – å dyrke juletre på Gossen. – Eg blir pensjonist om to år og då er første innhaustinga klar, avslører Arve Oterhals. På småbruket på Rød står det no 12.000 tre i jorda, 6000 skal plantast dei neste par åra.

Full oversikt: Somjai og Arve Oterhals har full oversikt over kvart eit lite tre i juletreproduksjonen på Rød på Gossen. Dei siste fire åra har dei planta ut 3000 edelgran av typen Frazer kvart år og utplantinga fortsetter til dei til slutt har planta ut 20.000 tre.  Foto: Gunn Elisabet Aarønes.

Nyheter

Aukra: Arve Oterhals, til dagleg lærar ved Fræna videregående skole, har i 20 år hatt ein draum om å dyrke juletre. No er draumen ein realitet, men ingenting er tilfeldig med timeplanen: