– Ordførerne tar feil

– Det faller på sin egen urimelighet at jeg som politimester skulle gå inn for en ordning som gir dårligere polititjenester, sier politimester Ingar Bøen. Han mener ordførerne i Romsdal regionråd tar feil når de frykter for arbeidsplasser og svekket polititjenester i Romsdal.

Lover bedre polititjenester: - Jeg ville aldri gått med på å reversere polititjenestene. Innbyggerne i Romsdal og politienhetene i Romsdal får nå tilgang til en større bank av politiressurser, sier politimester Ingar Bøen. Bildet er tatt i en annen sammenheng.  Foto: Per Tormod Nilsen

Nyheter

Politimester Ingar Bøen i Møre og Romsdal politidistrikt svarer på kritikken og spørsmålene samtlige ordførere i Romsdal har stilt etter møtet de hadde med politimesteren på regionrådets møte i slutten av oktober.