Ingebjørg Klausen er bekymret for utflytting

– Eliteskoler tvinger seg fram

Skal vi ha ei ordning der elever som er flinke på skolen kan bo heime, mens de som har slitt på skolen må flytte på hybel? spør næringslivsleder Ingebjørg Klausen i Molde.

Vil ha nærskoleprinsippet: – Vi ser konturene av hva fritt skolevalg fører til; elever som trenger oppfølging fra foreldrene, er ikke i stand til å håndtere hverdagen som hybelboere, sier Ingebjørg Klausen i Molde. Bildet er tatt tidligere.  Foto: Øystein Bjerkeland

Nyheter

Ingebjørg Klausen (45) har engasjert seg i problemstillingen rundt ungdom som må flytte på hybel for å komme inn på favoritt-tilbudet i videregående skole.