Skarp kritikk til Molde Eiendom fra bransjeorganisasjon:

– Prosjektene burde i utgangspunktet vært svært interessante

I et brev retter Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) skarp kritikk til Molde Eiendom KF. – Det er verken heldig for bransjen, samfunnet eller oppdragsgiver at entreprenører tvinges til å ta større risiko enn hva som er forsvarlig.

Daglig leder EBA, Møre og Romsdal, Monika Eeg.  Foto: Egil H. Torvik

Nyheter

Brevet gjelder Molde Eiendom KFs gjennomføring av anskaffelser innenfor bygg og anlegg. I brevet vises det til at store prosjekt i Molde – som Idrettens hus og Årølia skole – kun har fått tilbud fra ett firma etter anbudskonkurransen.