Nå legges 400 tonn bærebjelker over elva

Tirsdag ble de første bærebjelkene på vegbrua på Hjelset heist på plass. Dette er det tyngste løftet i prosjektet. Hver bjelke veier nesten 50 tonn.

Brubjelker heises på plass på Hjelset.   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Bærebjelkene til brua til og fra sjukehustomta på Hjelset, ble kjørt med politieskorte tirsdag. De kom sjøveien fra Haugesund-området og la til kai ved National Oilwell sitt anlegg på Hjelset.