– Det er viktig at ungdom tør å ta kontakt med oss for å få hjelp

Avdelingsleder: Jannie Gjøvad Rasmussen er avdelingsleder hos psykisk helse- og rustjenester i Molde kommune.   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Hos Psykisk helse- og rustjenester, forebygging og tidlig innsats i Molde kommune, sier avdelingsleder Jannie Gjøvad Rasmussen at det ikke har vært noen spesiell økning av henvendelser fra ungdom med rusutfordringer siden politiet slo alarm i Romsdals Budstikke tidligere i høst.