Politikerne vedtok å utrede flere sjukeheimsplasser på Skåla og Kleive – dette sier rapporten

Kommunedirektøren ber politikerne vente med avgjørelsen til de kan se behovet for hele nye Molde under ett. Han advarer mot kostnaden med å drifte plassene i en sektor som allerede går 50 millioner i minus.

Skeptisk til utbygging: Kommunedirektøren vil se an behovet til hele nye Molde før man bruker penger på å utvide Skåla omsorgssenter. Rapporten fra Molde Eiendom sier området er bygningsmessig egnet for en utvidelse. I formannskapet sa H, Sp og Krf at de vil holde fast på den opprinnelige fremdriftsplanen for Skåla og Kleive omsorgssenter. Ap, Sv, Frp og MDG var uenige.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

MOLDE: I oktober 2108, da kommunestyret vedtok ny helse- og omsorgsplan (2018-2025), ble det vedtatt å «umiddelbart» starte utbygging av Råkhaugen omsorgssenter.