St. Olav vil ha 257 millioner i regiontilskudd

Ønsker omtrent like mye penger som de får i dag.

Fra 2022 innføres en ny modell for fordeling av penger internt i Helse Midt-Norge. Tidligere har Helse Møre og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag kommet med sine høringssvar. Nå har administrasjonen ved St. Olav (bildet) kommet med sin innstilling.  Foto: STAALE WATTØ / SUNNMØRSPOSTEN

Nyheter

(Smp.no) Tilskuddet til St. Olavs hospital som regionsjukehus bør være på nivå med det beløp som så langt er foreslått som trekk fra St. Olav, på 257 millioner kroner. Det mener direktøren ved sjukehuset.