Fikk 2-3 varsler om flyktningtjenesten – de er ferdig behandlet

Varslingsmottaket i Molde kommune fikk 2-3 varsler om flyktningtjenesten, sier Ann-Mari Abelvik. Varslene ble tatt inn i en allerede pågående oppfølging av enheten. Men brevet fra ansatte og eks-ansatte til Arbeidstilsynet anses ikke som et varsel, sier hun.

BEHANDLES IKKE SOM VARSEL: Brevet fra ansatte og eks-ansatte til Arbeidstilsynet med kritikk av flyktningtjenesten er kopi til Molde kommune og behandles ikke som et varsel, sier Ann-Mari Abelvik. Hun vil ikke vil gi noen begrunnelse for den avgjørelsen.   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Kommunalråd Ann-Mari Abelvik i Molde satt i kommunens varslingsmottak noen år fram til januar 2020. Det var i den perioden ansatte i flyktningtjenesten varslet om kritikkverdige forhold i enheten.