Øyvind Bakke:

Samdrift av føden ett sted aktuelt i kort periode

– Samdrift en kort periode kan være et alternativ, ja. Hvis vi gjør det, vil det være av hensyn til vikarsituasjonen, fram til den bedrer seg.

SAMDRIFT TIL VURDERING: Øyvind Bakke i helseforetaket bøter på legemangelen ved å la sjukehusa i Kristiansund og Molde vekselvis ha åpen fødeavdeling. Hvis det blir mange vikarer med karantenefritak kan det føre til samdrift ett sted en periode, sier direktøren.   Foto: Bjørn Buvnoll

I den situasjonen vi er i, kan den utstrakte vikarbruken gjøre at vi må innføre samdrift.

Øyvind Bakke
Nyheter

Som NRK har meldt, driftes fødetilbudet i Nordmøre og Romsdal med flere vikarer fra røde land uten at disse går i karantene først. Rbnett spør adm. dir. Øyvind Bakke i helseforetaket hva denne situasjonen betyr for vurderinga av samdrift på ett sted: