Helse Midt-sjef om fødevikarer uten karantene:

Forventer styresak i Helse Midt etter varsel om sprengt SNR-ramme

Helse Midt-Norge forventer at de vil få en styresak på neste møte fordi nytt akuttsjukehus på Hjelset vil overskride ramma betydelig.

FORVENTER SNR-SAK: Hvis Helse Møre og Romsdal går utenfor ramma for nytt sjukehus på Hjelset, må de komme tilbake til styret i Helse Midt-Norge. - Så jeg regner med at vi på neste møte får en sak rundt SNR, sa adm. dir. Stig A. Slørdahl til Helse Midt-styret.   Her fra venteareal akuttsjukehuset.   Foto: HMR

Nyheter

På styremøtet i Helse Midt-Norge torsdag orienterte toppsjef Stig A. Slørdahl om den vanskelige økonomiske situasjonen for fellessjukehuset på Hjelset, SNR.