Formannskapet behandlet tomteprisene på Kringstad:

Politikerne godtar ikke tomteprisene på Kringstad – ber retten vurdere skjønnet på nytt

– Vi ser ingen andre utveier i denne saka, sier Rolf Jonas Hurlen (H) om å anke tomteprisene på Kringstad til lagmannsretten. Sosialistisk Venstreparti mener det er lite å hente på ny runde i retten.

Blir ny runde i retten: På Kringstadfeltet fra Meekelva til Djupdalen er det regulert for både frittliggende boliger og konsentrert bebyggelse. Kommunen har imidlertid ikke godtatt skjønnet, det vil si prisen retten har vurdert at kommunen skal betale grunneierne.  Foto: Kjell Langmyren

Nyheter

MOLDE: Nylig fastsatte skjønnsretten, i dette tilfellet Romsdal tingrett, hva verdien av arealet på Kringstad er.