Nå er anbudskonkurransen i gang – hvem skal bygge sjukehusvegen?

Statens vegvesen (SVV) har lyst ut anbudskonkurranse for E39 Lønset-Hjelset.

Fra dagens veg: Dagens E39 Lønset-Hjelset er smal, og deler av strekningen er uten gul midtlinje. Det er ventet at det nye Sjukehuset for Nordmøre og Romsdal vil føre til en økning i trafikken på vegen, som i dag er på 5-6000 kjøretøy i døgnet (ÅDT). Ca. 14 prosent er lange kjøretøy over 5,5 meter.  Foto: Statens vegvesen

Nyheter

Konkurransegrunnlaget er nå lagt ut på anbud med forbehold om Stortingets godkjennelse av bompengeproposisjonen.