Nye regler for politikerbetaling i Hustadvika

Kommunedirektøren foreslår flere endringer i godtgjøringsreglementet til politikerne i Hustadvika kommune.

Strammer inn reglene.  Foto: Vidar Myklebust

Nyheter

I det nye reglementet som legges fram for kommunestyret i neste uke foreslår kommunedirektør Per Sverre Ersvik å stramme inn i reglene for godtgjørelse og etterlønn til ordfører. Blant annet strykes regelen om at ordfører - og andre politisk oppnevnte representanter - har rett til honorar fra kommunen for kommunale verv i styrer og aksjeselskap. Også reglene om etterlønn til ordfører blir strammet inn. Någjeldende reglement sier at ordfører får tre måneder med etterlønn når vervet som ordfører er over. Om ordfører får seg annen jobb eller blir pensjonist så skal likevel 1,5 måneders etterlønn utbetales. Forslaget fra kommunedirektøren er at ordfører heretter kan søke om etterlønn. 1,5 måneders-regelen strykes. "Retten til ettergodtgjøring skal avkortes krone for krone mot annen inntekt" heter det i forslaget til nytt reglement.