Får 96,8 millioner i statlig støtte

Salmon Evolution får 96,8 millioner kroner fra det statlige foretaket Enova for å etablere et energieffektivt fiskeoppdrettsanlegg på land i Hustadvika.

Stort: Salmon Evolution AS sitt anlegg på Indre Harøy i Hustadvika kommune, så langt det var kommet 18. august 2020. Nå får selskapet nærmere 100 millioner kroner fra Enova for å lage et energieffektivt anlegg.   Foto: Salmon Evolution

Nyheter

– I lavutslippssamfunnet skal produksjon av varer skje med lave eller ingen utslipp og lite energi. Salmon Evolution, med støtte fra Enova, viser med dette prosjektet hva som er mulig i dag. Jeg håper andre som går med planer om å drive fiskeoppdrett på land, følger med, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i en pressemelding fra Enova.