Pilotprosjektet «Småjobbnett» på gang i Molde

Startar i det små, vil lage jobbløysing for heile landet

Snart vert konseptet «Småjobbnett» lansert i Molde. Pilotprosjektet skal etter lokal utprøving bli rulla ut også nasjonalt.

Oppdrag: Anita Zizzari i Molde Junior Chamber er prosjektleiar for «Småjobbnett». Målet er å få folk med flyktningbakgrunn ut i arbeid gjennom den nye nettportalen.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Hagearbeid, dekkskift, flyttehjelp, handlehjelp og reparasjon av kle og utstyr – dette er eksempel på oppdrag som er typiske for «Småjobbnett». Konseptet er under etablering i Molde, og blir snart lansert lokalt. På sikt er planen å vidareføre det til resten av landet.