Felles utspill fra lokale kommuneoverleger:

Anbefaler karantene for studenter som kommer heim

Cato Innerdal og flere kommuneoverleger i Møre og Romsdal går nå ut med felles anbefaling til studenter som kommer heim til fylket.

Cato Innerdal, kommuneoverlege i Molde kommune.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Kommuneoverlegene i flere kommuner i Møre og Romsdal, inkludert Molde, kommer i dag med følgende anbefaling:

– Alle studenter som kommer «heim» til fylket fra et område med høy smittespredning, oppfordres på det sterkeste å gå i frivillig 10-dagers karantene. Vi anbefaler også at man i denne 10-dagersperioden så langt som mulig unngår kontakt med personer i risikogruppene. Anbefalingen gjelder fra 12.11.2020 og ut året.

– Områder med høy smitte («røde områder») defineres som mer enn 20 nye tilfeller per 100 000 siste 14 dager. Disse tallene er lett tilgjengelig for eksempel på VG sine nettsider. Det er smittenivået på avreisestedet på avreisedato som må tas som utgangspunkt om vi anbefaler karantene etter heimkomst, uttaler kommuneoverlege Cato Innerdal på Molde kommunes nettside.

– For de som allerede har kommet hjem, anbefaler vi frivillig karantene i 10 dager fra ankomstdagen, presiserer assisterende kommunedirektør Britt Rakvåg Roald i Molde kommune.

Bakgrunn for anbefaling

I uttalen poengteres det at Covid-19 er en alvorlig allmennfarlig sykdom med stort smitte- og utbruddspotensial. Møre og Romsdal har under pandemien hatt lave smittetall og god kontroll på situasjonen. Nasjonalt har det imidlertid de siste ukene vært en betydelig økning av antall smittetilfeller, bl.a. i Oslo og Bergen.

Ukesrapport for uke 44 og 45 fra FHI viser at det høyeste antall positive prøver ble ble funnet i aldersgruppen 20-39 år. Blant disse har det var det 100 meldte smittede per 100 000.

Møre og Romsdal var i uke 44 og 45 det fylket i landet med nest lavest antall påviste tilfeller per 100 000. Totalt var det 48,3 per 100 000 i vårt fylke. Til sammenligning var det i Oslo, Vestland og Viken henholdsvis 253,5, 186,3 og 166,3 smittede per 100 000.

Det er innført en rekke nye strenge nasjonale smitteverntiltak. I tillegg har det i områder med høy smittespredning blitt iverksatt ytterligere skjerpede tiltak for å hindre smittespredning. Dette er innebærer bl.a. nedstengingen av fysisk undervisning, nedstenging av «utelivet», treningssenter og kulturtilbud.

Bekymret for smittespredning

– Vi er kjent med at et stort antall studenter har kommet hjem, eller vil det i løpet av den nærmeste tiden. Dette gjør oss bekymret for at dette vil resultere i at smitten spres til våre kommuner.

For å unngå en smittespredning fra områder med høyt smittenivå og til våre kommuner mener vi derfor denne sterke anbefalingen både er riktig, nødvendig og forholdsmessig. Anbefalingens viktighet i bekjempelsen av pandemien anses å overstige de ulempene det skaper for den enkelte. Vi velger i første omgang gjøre dette som en sterk anbefaling, men utelukker ikke vedtak etter smittevernloven dersom dette anses nødvendig av smittevernmessige hensyn.

Studenter som kommer heim oppfordres derfor på det sterkeste til å gå direkte i karantene etter heimkomst. Alle som har eller får symptomer må teste seg, selv ved milde symptomer. Karantenen må være på egnet sted. Det stilles ikke krav om karantenehotell, heter det i uttalen.

Anbefalingen er torsdag signert av Cato Innerdal, Molde kommune, Petter Holen, Hustadvika kommune, Jon Sverre Aursand, Rauma kommune, Thomas Rakvåg, Aukra kommune, Askill Sandvik, Kristiansund kommune og Kjetil Leirbekk, ass. kommunedirektør på vegne av Averøy kommune.