Frykter at Kringstad-priser vil skremme boligkjøpere bort fra Molde

– Tomtepriser vi aldri har vært i nærheten av

Kommunedirektøren vil kreve nytt skjønn for å få fastsatt tomteprisene på Kringstad.

Kringstadfeltet fra Mekelva til Djupdalen skal det reguleres for både frittliggende boliger og konsentrert bebyggelse.   Foto: Kjell Langmyren

Nyheter

– Vi kan ikke godta skjønnsrettens avgjørelse. Det vil gi tomtepriser som vi aldri har vært i nærheten av i nye boligfelt der kommunen er utbygger, sier kommunalsjef Eirik Heggemsnes i Molde kommune til Romsdals Budstikke.