– Det er nok i dette sjiktet det ligger

– Slik jeg oppfatter det har skjønnsretten avsatt et riktig skjønn for disse tomtene. Det har jeg også inntrykk av at mine klienter også mener, sier Reidar Andresen.

Advokat Reidar Andresen representerte de fleste av grunneierne i skjønnsretten.  Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Nyheter

De saksøkte førte vitnene Bernt Ove Vågsæter og Gro Østby for å belyse tomtemarkedet i Moldeområdet. Andresen peker på dem, samt skjønnsrettens sammensetning, når han mener skjønnet er riktig.