To ansatte i styret protesterte:

Ny inntektsmodell: Vedtok å åpne for ekstrapott til St. Olavs

Skal pengene til sjukehusa i Midt-Norge fordeles etter en og samme modell i åra framover? Eller skal St. Olavs få ekstrapott på toppen? Styret i helseforetaket vedtok å åpne for ekstrapott - mot stemmene til to ansattrepresentanter.

PROTESTERTE MOT POTT: De foretakstillitsvalgte Hilde Furnes Johannessen (t.v.) fra Fagforbundet og Anette Lekve (midten) fra Norsk Sykepleierforbund stemte mot ekstrapott til St. Olavs, men forslaget ble vedtatt likevel. Dermed åpnes det for en slik pott - vel å merke hvis behovet blir grundig dokumentert. T.h. Sigurd Torvik Heian. Bildet er tatt tidligere.   Foto: MARIT HEIENE

Nyheter

Onsdag var det styremøte i Helse Møre og Romsdal, der styret skulle vedta et svar på høringsrunden om ny inntektsmodell for sjukehusa i Midt-Norge. Modellen som blir vedtatt, vil avgjøre prinsippene for hvordan pengene skal fordeles i mange år framover. Det er ti år siden professor Jon Magnussen presenterte forrige modell, mens Magnussen 2-modellen ble presentert i desember.