Hustad fengsel får nyte godt av korona-pengene

Innsatte maler fengselet

Hustad fengsel får en ansiktsløftning i koronatida. Staten stiller med ekstra penger, og insatte bidrar med å male kledningen og vinduene.

Får koronapenger: Hustad fengsel har fått 2,6 millioner kroner til ekstra vedlikehold av bygningene. Innsatte er med og tar et tak med malingen. 

Nyheter

Regjeringen bevilget tidligere i år ekstra penger som skulle brukes på oppussing og vedlikehold av offentlige bygninger. Hustad fengsel har fått 2,615 millioner kroner.