Nattferja er berget

Det skal fortsatt være ferjeavganger på sambandet Solholmen - Mordalsvågen sein kveld og natt. Samferdselsutvalget i fylket avviste å kutte i dette ferjetilbudet.

Unngår kutt i ferjetilbudet: Det blir ikke noe av kutt i ferjeavgangene rundt midnatt på sambandet Mordalsvågen-Solholmen. - Øysamfunnet må vernes mot kutt i ferjetilbudet, sier fylkespolitiker Geir Inge Lien. Til venstre Torgeir Dahl som argumenterte i samferdselsutvalget for å opprettholde ferjefrekvensen til tidligere Midsund.   Foto: Richard Nergaard

Nyheter

(Saka er oppdatert i forhold til tidligere versjon) – Øysamfunnene i tidligere Midsund kan puste lettet ut, ferjeavgangene skal være som før, sier fylkespolitiker Geir Inge Lien.