Intensiverer arbeidet for utbedringer på E136

Eksportvegen AS skal drive lobbyarbeid for vegen mellom Ålesund og Dombås.

Styret i Eksportvegen AS: Tore Johan Øvstebø (f.v.), Ellinor Solheim, Lars Fjørtoft, Anne Marie Fiksdal, Geir Inge Lien (styreleder), Kjell Sandli (nestleder), Eva Langstein og Yvonne Wold.  Foto: privat

Nyheter

Styret i Eksportvegen AS var nylig samlet på Vestnes. Der ble strategien for det videre arbeidet lagt. Eksportvegen ble etablert alt i 1988 og fikk realisert Vågstrandstunnelen og Tresfjordbrua i 2014 og 2015. Nå er Vågstrandstunnelen bompengefri og Vegamot har overtatt innkrevingen på Tresfjordbrua. Dermed har Eksportvegen AS igjen lov til å fronte andre dårlige strekninger på E136.