LEDER TIRSDAG 10. NOVEMBER

Ferjekutt vil ramme Midsund hardt

REAGERER: Fylkeskommunedirektøren vil kutte i det seine avgangene mellom Mordalsvågen og Solholmen. Varaordfører Odd Helge-Gangstad er opprørt.  Foto: Marit Heiene

Følelsen av å være nedprioritert går utover både bosetting og framtidstro.

Nyheter

Varaordfører Odd Helge Gangstad (Sp) i Molde er opprørt etter at fylkeskommunedirektør Ottar Brage Guttelvik foreslår kutt i ferjetilbudet til Midsund. For å spare 1,3 millioner kroner vil Guttelvik redusere ferjetilbudet på ferja mellom Mordalsvågen og Solholmen. Forslaget vil ramme de seine avgangene fra Solholmen på ukedager og i helga. Administrasjonen hadde foreslått enda sterkere reduksjon i åpningstida.

Det er forståelig at folket i gamle Midsund kommune er opprørt over denne saka. Kuttene innebærer en reell reduksjon i ferjetilbudet. Samtidig er det et klart signal til folket i den gamle øykommunen om at fylkeskommunen mener at de kan klare seg med et dårligere tilbud. Kuttene virker også urettferdige ettersom Midsund rammes hardere enn andre, sammenliknbare samband. En konsekvens av dette er at man igjen får en diskusjon hvor øysamfunn settes opp mot hverandre. Det er svært uheldig.

Folket i gamle Midsund kommune er avhengige av ferje. En reduksjon i tilbudet betyr at de nok en gang må tilpasse seg for å reise til og fra heimen. Etter flere år med sterk sentralisering er de nå en stor slitasje i distriktene. Ferjeopprøret viser at folk begynner å gå lei. Nye forslag om kutt i tilbudet blir møtt med oppgitt hoderisting. Konsekvensen kan fort bli at følelsen av å være nedprioritert går utover bosetting og framtidstro. Derfor er det viktig at Gangstad er så tydelig i sin tilbakemelding. Spørsmålet er om han når gjennom hos sine partikolleger på Fylkestinget.

Leder av samferdselsutvalget, Kristin Sørheim (SP), sier til Romsdals Budstikke at det vil bli vanskelig å unngå kutt i ferjetilbudet i fylket. Hun mener at det viktigste er å unngå økte ferjetakster. For politikere som kjemper om oppslutning kan man forstå et slikt resonnement. Samtidig har beslutningstakerne et spesielt ansvar for å se på konsekvensen for dem som bli rammet av de forslåtte kuttene. De varsla sparetiltakene går noe med attraktiviteten til Møre og Romsdal fylke.