LEDER FREDAG 30. OKTOBER

Staten må betale for rein havbunn

Den eneste rettferdige løsningen er at staten betaler regninga for rein havbunn.

Ber staten betale: Ordfører Geir Inge Lien (t.h.) mener staten må ta størstedelen av regninga for å fjerne forurensingen på havbunnen. På bildet sammen med verftsdirektør Ronny Opsjøn Langset.   Foto: RICHARD NERGAARD

Nyheter

Mye av det vi vil bli kvitt, har blitt sendt på sjøen. Gjennom årtier har bedrifter, det offentlige og private sendt forurenset vann og avfallsstoffer rett på sjøen. Havbunnen har vært den usynlige dumpeplassen. Resultatet er at flere steder langs kysten ligger det lag med avsetninger fra forurensninger. Miljømyndighetene har derfor startet et formidabelt arbeid for å få rensket opp på de mest forurensa områdene på havbunnen. I Møre og Romsdal har flere skipsverft fått beskjed om å undersøke hvordan havbunnen utafor verftsområdene ser ut. Det gjelder blant andre havbunnen i Tomrefjord utafor skipsverftene og likedan utafor verftsområdet til Vard Aukra. Blir det påvist avsetninger – sedimenter – med forurenset masse, er planen å grave opp havbunnen og fjerne forurensningene.

Det vil koste mange penger både å kartlegge forurensningene på havbunnen. Skal sedimentene fjernes, blir regninga formidabel. Vard Langsten anslår at undersøkelsene koster bedriften rundt fem millioner kroner, en opprydding kan koste mellom 50 og 100 millioner kroner.

Miljømyndighetene følger prinsippet at den som har forurenset, skal betale for rydde opp etter seg. Prinsippet kan synes rettferdig dersom det ikke er noen tvil om hvem miljøsynderen er. Situasjonen utafor skipsverftene er høyst uklar. Gjennom mange tiår har det vært små og store virksomheter langs fjordene. Flere har nok en tilsmusset samvittighet for hva som er sendt på sjøen. Havstrømmer og utslipp av ymse slag kan ha ført forurensningene over større områder. Når det er så uklart hvem forurenserne har vært, og hvor mye hver virksomhet har sluppet ut i sjøen, blir det urimelig å pålegge enkeltbedrifter å ta kostnaden for å rydde opp i miljøsynder mange har vært kilde til.

Den eneste rettferdige løsningen er at staten betaler regninga for at havbunnen i fjordene skal være rein. I Oslofjorden har staten tatt kostnaden for å rydde opp og fjerne forurenset masse. Det må Stortinget sørge for at skjer også i fjordområdene i Møre og Romsdal.