– Kunne gått skikkelig galt!

Saboterte lånesyklar på Gossen

Dagleg leiar ved Aukra frivilligsentral Jens Petter Kjøll er ikkje blid: – Dette kunne gått skikkelig galt! Framhjula på to utleigesyklar var lausna då syklane skulle hentast til service og vinterlagring.

SNAKK MED BARNA: - Snakk med barna om dette! oppmodar dagleg leiar ved Aukra Frivllligsentral, Jens Petter Kjøll. Å løysne hendelen på framhjulet kan føre til farlege situasjonar og potensiell skade på syklisten, seier ein oppgitt Kjøll.  Foto: GUNN E. AARØNES

Nyheter

Det var i forbindelse med at to utleigesyklar skulle hentast inn for vinterlagring at dagleg leiar Jens Petter Kjøll ved Aukra frivilligsentral oppdaga at framhjula på syklane var lausna: