LEDER ONSDAG 28. OKTOBER

Riktig med nye tiltak mot økt smitte

Retningslinjene som nå innføres er en klar beskjed til befolkningen om at alle må ta situasjonen på alvor.

NYE RETNINGSLINJER: Statsminister Erna Solberg varslet mandag nye retningslinjer for å stoppe koronaviruset. Tiltakene gjelder fra onsdag. Foto: Terje Bendiksby / NTB 

Nyheter

Mandag varslet statsminister Erna Solberg nye tiltak for å stoppe koronaviruset. De siste ukene har det vært en økning i smittetilfeller i Norge. Regjeringa svarer med å innføre nye målretta tiltak for en tidsbegrenset periode. Mest oppmerksomhet ble det rundt regelen om at det i private heimer ikke kan være mer enn fem gjester. Eneste unntak er barn som fra før tilhører samme kohort, for eksempel fra barnehagen eller skolen. Samtidig strammes det inn på reglene for arbeidsinnvandring.

Det er riktig å møte økte smittetall med nye retningslinjer. De konkrete reglene som nå innføres vil kunne virke dempende. Samtidig er det et klart signal til befolkningen om at man må ta situasjonen på alvor. Etter en sommer der ting etter hvert ble mer normalt er det lett for at folk blir i overkant trygge. Konsekvensen kan fort bli at man tar unødige sjanser. Det er en krevende øvelse å balansere smittevern med behovet for å holde hjulene i gang. Nettopp derfor er det viktig at man i Norge klarer å ha en åpen og opplysende debatt om de tiltakene som blir vurdert og innført.

Igjen har det kommet til overflata at Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet ikke er enige om alle tiltak. Det er verken oppsiktsvekkende eller problematisk at fagfolk kommer med forskjellige svar. Det som er viktig er at det er en åpen prosess, og at man til slutt tydelig kommuniseres hva som gjelder. Den jobben har Erna Solberg og regjeringa gjort på en god måte denne uka. At det samtidig kommer fram at tiltakene har blitt diskutert før de blir offentliggjort bør sees på som et sunnhetstegn.

Norge har så langt hatt lave smittetall. Mye taler for at det kan fortsette slik, men ingen må tro at det kommer av seg sjøl. Økt smitte bør føre til økt beredskap. Dessverre medfører en slik situasjon at man må være mer oppmerksom og litt mindre fri i hverdagen. I Norge har man i stor grad lyktes med å gjøre dette til en nasjonal dugnad. Det blir viktig også i fortsettelsen.