Kommunestyret vil få utredet mulighetene

Aukra hiver seg på hydrogenbølgen

Aukra kommune vil nå kartlegge mulighetene for etablering av et storskala hydrogenanlegg, basert på gass fra NJyhamna.

NYHAMNA: Aukra kommune vil uttrede mulighetene for storskala hydrogenproduksjon, basert på gass fra Nyhamna.  Foto: Shell

Nyheter

AUKRA: Kommunestyret vedtok enstemmig et forslag fra Oddvar Hoksnes (KrF), der en ber administrasjonen legge fram en sak hvor en vurderer sjansene som fins med hensyn til at Aukra kommune kan bli et lokaliseringssted for storskala hydrogenproduksjon. Kommunestyret ber om at viktige aktører som Aukra Næringsforum, Romsdal Regionråd og Møre og Romdal fylkeskommune blir trukket inn i dette arbeidet.