Kvar vart det av alle treleikene?

Produksjon av norske leiker på 1940 og 1950-talet var ein etter måten stor industri. Ein av dei største produsentane, og den største i sitt slag, hadde adresse Nordheim på Harøya, Øiehaug Leiketyfabrikk.

Leiker: Olav Øiehaug jr. viser her eit utval av treleiker som blei produsert på Nordheim.Den eldre generasjonen av oss kan sikkert hugse slike leiker frå barndomen.   Foto: Svein Ove Søholt

Nyheter

I 1950-åra hadde denne fabrikken opp mot 20 personar i arbeid.