Fylkeskommunen mener Vegvesenet har oversett barn og unge når ny veg planlegges 

Har Vegvesenet tunnelsyn? 

Har Statens vegvesen hatt tunnelsyn, og lagt ensidig vekt på reisetid og økonomi, framfor hvilken vegløsning innbyggerne i Molde er best tjent med? Fylkeskommunens merknader til to av vegløsningene fra Julbøen til Fuglset gir Vegvesenet en kraftig korreks. 

Kritisk til åpen veg:   Foto: Statens vegvesen

Nyheter

Løsningene Statens vegvesen har kommet med for E39 mellom Julbøen og Fulgset i Molde er ikke de beste. Det påpeker Møre og Romsdal fylkeskommune i merknadene sine til prosjektet. Fylkeskommunen mener den beste løsningen er å bygge vegen i en lang tunnel bak bysentrum. Med en lang bytunnel – som i planene har fått grønn farge – vil man unngå at verdifulle friluftsområder ved Julbøen og områder i Moldemarka blir like berørt som de ville blitt med veg delvis i dagen.