Vil bruke 24,3 milliarder på vegen mellom Ålesund og Molde

Torsdag la Statens vegvesen fram sine prioriteringer for Nasjonal transportplan 2022-2033. Slik vil de prioritere vegene her lokalt.

PRIORITERT I FØRSTE NTP-PERIODE: Statens vegvesen vil bruke drøyt 24 milliarder kroner på vegen mellom Ålesund og Molde. Dette skal skje i første del av planperioden, i 2022-2027, mener Vegvesenet. Illustrasjon: Statens Vegvesen 

Nyheter

Store innsparinger og nye metoder gjør at Vegvesenet foreslår å starte 13 vegprosjekt på hovedvegene mellom Stavanger-Bergen-Ålesund og Trondheim.