Bakke søker også ny høyre hånd

Stillinga som sjukehussjef for Molde og Kristiansund lyses ut nå

Stillinga som klinikksjef for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal lyses ut torsdag. Sjukehusa i Molde og Kristiansund har i dag to sjefer, som skal bli én i desember.

I dag er Georg Johnsen (t.v.) konstituert klinikksjef for Molde sjukehus, og Åge Austheim har samme stilling i Kristiansund. 15. oktober lyses det ut en lederstilling for Molde og Kristiansund sammen.  Foto: MARIT HEIENE OG HELSE MØRE OG ROMSDAL

Nyheter

Det har vært varslet at det snarlig skal bli en felles sjef for sjukehusa i Molde og Kristiansund. I dag er som kjent Georg Johnsen klinikksjef Molde sjukehus, og Åge Austheim er klinikksjef Kristiansund sykehus. Begge er konstituert i stillingene.