Greier kanskje ikke å kutte nye 200 millioner kroner

Fellessjukehuset på Hjelset: – Ingen tvil om at det er oppoverbakke nå

Det var både godt og dårlig nytt i orienteringa om nytt sjukehus på Hjelset på styremøtet onsdag.

INNGANGEN: Framdrifta for SNR Hjelset er fast punkt på alle styremøtene i Helse Møre og Romsdal, også på onsdagens møte. Her hovedinngangen til akuttsjukehuset, på tegning fra juni.   Foto: Helse Møre og Romsdal

Hvis vi tvinges til å redusere mer, kan de samme utfordringene som Kalnes har, tyte ut. Men hvis ikke, ligger vi ganske godt an. 

Liv Haugen, Sykehusbygg
Nyheter

På hvert styremøte i helseforetaket er det bestilt en orientering om status for fellessjukehuset (SNR) på Hjelset. Og det skal være bare gode nyheter, sa styreleder da styret bestilte fast info om SNR på alle møter.