Etter et halvt år med svikt i nybilsalget på grunn av korona

Skikkelig oppsving i nybilsalget

I september ble det registrert 139 nye personbiler i Romsdal, en økning på 45 prosent sammenliknet med samme måned i fjor.

Bestselger i september: Salget av nye Tesla i Romsdal gikk rett til værs i september.  Foto: Eirik Heen

Nyheter

Molde: Dette viser fersk statistikk fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV). Til og med august er imidlertid nybilsalget fremdeles lavere enn tallene for samme periode i fjor.