– Havsul er ikkje offshore og bør derfor ikkje få forlenga frist

Leiaren av Stortinget sin energi- og miljøkomite med klar tale.

Større enn dette: Slik meinte Vestavind Offshore at 95 meter høge vindmøller ville sjå ut sett frå Harøya. Enbridge planlegg no 40 vindmøller opptil 150 meter høge (rotorbladet kjem i tillegg). Avstand frå land: Frå fem til åtte kilometer.  Foto: Illustrasjon: Vestavind Offshore

Nyheter

(Smp) Vindkraftverket som er planlagd utanfor Harøya, Havsul I, er ikkje «offshore» eller «havvind». Dette prosjektet er juridisk sett vindkraft på land, meiner leiaren av Stortinget sin energi- og miljøkomite, Ketil Kjenseth (V).