Høgtun folkehøgskole skifter navn

16. oktober endrer Høgtun folkehøgskole navn til Nordvestlandet folkehøgskole.

SKIFTER NAVN: Høgtun folkehøgskole i Torvikbukt blir Nordvestlandet folkehøgskole.  Foto: Privat

Nyheter

I en pressemelding fra skolen i Gjemnes opplyses det om flere årsaker til navneskiftet. Skolen har en strategi om å knytte sterkere bånd til regionen og regionale samarbeidspartnere. Det skal fokuseres mer på eget nærområde i undervisning og markedsføring. Det grønne skiftet skal møtes gjennom kortreiste opplevelser og læring. Og i løpet av nær framtid skal også bygningsmassen på tunet fornyes.