LEDER LØRDAG 10. OKTOBER

Feiltrinn å lage dyrere helsetjenester

Ikke høyere egenandeler: Helseminister Bent Høie må forhindre at taket for egenandeler heves med 743 kroner.   Foto: Marit Heiene

Løsningen er enkel: Behold dagens maksgrenser for frikort 1 og la den omfatte alle typer egenandeler.

Nyheter

En million nordmenn kan bli nødt å betale mer for helsetjenester neste år. I statsbudsjettet for 2021 legger regjeringa opp til at vi må betale 3.183 kroner i egenandeler for legebesøk, medisiner, undersøkelser og kontroller før vi oppnår frikort. Dagens ordning er at brukerne får frikort når vi har betalt 2.460 kroner i egenandeler. For dem som får fysioterapi er det en annen beløpsgrense på 2.176 kroner før man får frikort.

Det kan godt hende at regjeringa har tenkt å gjøre helsetjenestene billigere for dem som både betaler egenandeler for medisiner og legebesøk og for fysioterapi. Men for de aller fleste som trenger medisiner og legehjelp betyr regjeringens forslag at man må betale 743 kroner mer før man får frikort og slipper å betale egenandeler. Økningen er på rundt 30 prosent.

Det er flere grunner til at vi mener regjeringa trår feil når den vil heve taket for å få frikort for egenandeler. Ordningen med egenandeler har ingen sosial profil. Du må betale samme egenandel om du har høy eller av inntekt. Et annet moment er at prisen for helsetjenester øker mer enn gjennomsnittlig prisstigning i Norge. Tar vi alderspensjonistene som eksempel, endte trygdeoppgjøret i år med å øke alderspensjonen med rundt 750 kroner i året for den som er minstepensjonist. Alderspensjonistene, som har større behov for medisiner og helsetjenester enn yngre, opplever at så godt som alt de får i økte trygdeytelser, går med til å betale høyere egenandeler for helsetjenestene. Vi har vanskelig for å tro at det har vært hensikten fra regjeringens side.

Regjeringa sliter med å selge inn budskapet om at flertallet av brukere må betale mer i egenandeler for at et mindretall skal komme bedre ut. Korona-situasjonen har skapt stor usikkerhet blant folk om hva som er i vente. I en slik situasjon bør ikke taket for egenandeler på helsetjenester og medisiner settes høyere. Løsningen er enkel: Behold dagens maksgrense for frikort og la den omfatte alle typer egenandeler.