Byrå skal jakte fødselsleger i og utenfor Norden

Molde får to jordmødre i full stilling

- Det er veldig godt nytt, sier klinikksjef Janita Skogeng om to nye jordmødre i Molde fra nyttår. Så kreves det anbudskonkurranse for å finne et byrå som skal jakte fødselsleger i Norden, Nederland, Tyskland og på Island.

BYRÅJAKT PÅ ANBUD: Helseforetaket trenger et rekrutteringsbyrå for å finne fødselsleger i Norden og utenfor. Oppdraget koster så mye at det må ut på anbud, opplyser Janita Skogeng, konstituert klinikksjef i Klinikk for kvinner, barn og ungdom i Helse Møre og Romsdal.  Foto: Helse Møre og Romsdal

Nyheter

Denne uka starter ordninga med at Molde og Kristiansund veksler på å ha åpent for fødende to uker om gangen. Men målet er full drift på begge avdelingene, dermed fortsetter jakten på manglende fagfolk.