Finnøyelevar gjorde stas på gamlelæraren 60 år etter

Kolbjørn Størdal (86 år) var lærar på Holmane skule på Finnøya frå 1958 til 1961. I desse tre skuleåra var han lærar i alle fag i den todelte skulen for 30 elevar frå 1.–7 klasse.

Framføre skulen: Forbausande mange av elevane ved Holmane skule på Finnøya kring 1960 har fortsatt adresse i gamle Sandøy kommune. Her er 15 av dei samla framføre skulen frå 1922. Frå venstre Einar Hagen, Nils Kåre Finnøy (Trondheim), Marianne Eidskrem Myrvang (Ålen), Kjell Arne Finnøy, Hjertrud Gammelsæter Hals (Molde), Ingrid Sandøy, Reidar Finnøy, Åse Turid Finnøy Ulset (Tingvoll), Ove Finnøy, lærar Kolbjørn Størdal, Svein Inge Finnøy, Kari Hyldmo Størdal, Kjell Faksvåg, Kjellaug Iversen Breivik, Per Gammelsæter (Molde), Else Johanne Nyland Haukaas (Hollingen) og Svein Ove Faksvåg (Lier).  Foto: Svein Ove Søholt

Nyheter

Kolbjørn var ein framifrå og allsidig lærar som det no var på tide å takke skikkeleg.