Shell har lagt ut konsekvensutredning på høring

Planlegger ny Ormen-utbygging til ti milliarder

Shell planlegger nå en ny utbygging – kalt Ormen Lange Fase 3 – med plassering av to kompressorstasjoner på havbunnen ute på feltet. Investeringene blir på cirka 10 milliarder kroner.

MILEPÆL: – Konsekvensutrredningen er en milepæl for Ormen Lange Fase 3, sier kommunikasjonssjef Kitty Eide i Shell.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

På grunn av at trykket i reservoaret faller etter hvert som gassen tas ut, er det nødvendig å installere økt kompressorkapasitet for å opprettholde produksjonen.