Vestnes har over 1000 jobbpendlere – følger smittesituasjonen i nabobyene tett

Ordfører Geir Inge Lien (Sp) maner folk til å fortsette dugnaden for å unngå koronasmitte, men tar ikke umiddelbare grep etter smitteoppblomstringen i Molde og Ålesund.

ORDFØRER: Geir Inge Lien er ordfører i Vestnes. Han sier kommunen følger med på smittesituasjonen i nabobyene Molde og Ålesund. FOTO: STAALE WATTØ 

Nyheter

(Sunnmørsposten) I Vestnes pendler 855 personer til jobb i en annen kommune. Mange av dem til Ålesund og Molde. 473 personer pendler inn til Vestnes på jobb, ifølge Statistisk sentralbyrå (2019).