LEDER MANDAG 5. OKTOBER

Nødetatene satt på prøve og besto

Samarbeidet fungerte: Brannen i leilighetsbyggene på Åndalsnes 1. oktober var den første store testen etter at seks kommuner fra nyttår gikk sammen om brann- og redningssamarbeid.   Foto: RICHARD NERGAARD

Kravet om lokal tilstedeværelse for brann- og redningsetaten må ikke rokkes ved.

Nyheter

Storbrannen i de to leilighetsbyggene på Åndalsnes torsdag 1. oktober var en av de vanskeligste hendelsene nødetatene ble satt til å håndtere. Situasjonen var krevende: En kraftig brann i bygningskompleks der mange mennesker hadde leilighetene sine, midt i et boligområde, med en sterkt trafikkert veg og jernbanesporet like ved, og med sterk vind. Mulighetene for at boligbrannen kunne utvikle seg til en langt mer omfattende brann, var helt åpenbar. Når det ikke skjedde, er det takket være snarrådig og resolutt innsats fra både naboer og nødetatene.

Fra 1. januar 2020 gikk seks kommuner sammen om brannsamarbeid, ledet fra Molde. Kommunene Rauma, Molde, Aukra, Sunndal, Gjemnes og Tingvoll har felles brann- og redningstjeneste for sine rundt 56.000 innbyggere. Begrunnelsen for å ha et tettere brannsamarbeid har først og fremst handlet om å gjøre brannstyrken mer profesjonell, blant annet gjennom kursing av brannmannskaper, og felles prosedyrer for effektiv og kyndig innsatsledelse på åstedet når brann- og redningstjenesten trengs. Et annet viktig moment har vært krav om lokal tilstedeværelse, med lokal brannstasjon. Dette kravet må ikke rokkes ved. Storbrannen på Åndalsnes sist uke var den første store testen på hvordan dette fungerer. Brannstyrken på Åndalsnes fikk god hjelp fra nabobygdene og nabokommunene. Med forbehold om at ikke alle detaljene rundt varsling og responstid er kartlagt, ble utfallet så bra som omstendighetene tillot. Brannmannskapene forsto raskt at de to overtente bygningene ikke var mulig å berge. De konsentrerte derfor innsatsen om å hindre at brannen spredte seg til et tredje leilighetsbygg og til rekkehusbebyggelsen på nabotomta. Alle beboerne i de brannherja husene ble gjort rede for.

Brannen på Åndalsnes var også en påminnelse om hvor viktig det er at nødetatene drilles i samarbeid; ambulanse, lege, politi og brann- og redningstjenesten. Det må settes av tid og penger for at nødetatene kan øve sammen. Når ulykken inntreffer og behovet for hjelp er akutt, skal innbyggerne føle seg trygg på at kompetente hjelpere står parat. Nødetatene vil sikkert ha en evaluering etter storbrannen i Teglverksvegen på Åndalsnes. Hovedinntrykket er at etatene gjorde det de kunne for å berge liv og verdier. Det fortjener de honnør for.